B2B marketing v ČR v roce 2016

Poslední vlna B2B monitoru se opět věnovala nástrojům a komunikačním aktivitám používaným v B2B marketingu a marketingovým rozpočtům B2B firem. Pokud chcete být o krok před konkurencí, podívejte se, které kanály jsou dosud neobsazené a kde naopak musíte být, abyste nezůstali pozadu.

Pokračovat ve čtení

Mzdy v B2B marketingu

Existuje celá řada statistik o tom, kolik vydělávají lidé v marketingu. My v B2B však víme, že náš obor je specifický a srovnávat se s marketéry firem zaměřených na spotřebitele, tedy B2C, není vždy relevantní. Podívejte se na podrobnou infografiku, která přináší unikátní pohled na profesní život B2B marketérů a jejich platové podmínky.
Pokračovat ve čtení

Léto 2016 – Vývoj na B2B trzích

Aktuální index optimismu marketingových manažerů z léta 2016 najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

Výsledky B2B monitoru 2016: Jak uspět na B2B trzích?

Loni 2x, letos už 3x víc. Tak rostou B2B firmy, které mají skutečné marketingové řízení, oproti podnikům, ve kterých marketing nehraje výraznou roli. Podle výsledků aktuálního B2B monitoru jsou sice dvě třetiny společností přesvědčené o důležitosti marketingu, ale ve strategickém plánování mu stále dávají jen málo prostoru. Firmy si tedy uvědomují důležitost marketingu, ale do praxe jej přenáší jen s obtížemi. Proč? Řadu odpovědí můžete najít v posledních výsledcích průzkumu B2B monitor.

Pokračovat ve čtení

Podzim 2015 – Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

B2B marketing v ČR a SR – (ne)překvapivě malé rozdíly

ČR a SR nezapřou společnou minulost ani v B2B marketingu. Podniky v obou zemích přistupují k této oblasti velmi podobně. Marketingově řízených B2B firem, tedy takových, kde k marketingu přistupují systematicky a marketing má vliv na celofiremní strategii, je v rámci obou zemí cca 40 %. Naopak, firem, kde marketing hraje minoritní roli je zhruba třetina.

Pokračovat ve čtení

B2B marketing v ČR v roce 2015

Projekt B2B monitor se dlouhodobě věnuje sledování marketingových aktivit B2B firem v ČR. Aktuální devátá vlna projektu proběhla v březnu/dubnu 2015. Podobně jako v loňském roce jsme zjišťovali, jakým marketingovým aktivitám se B2B podniky věnují, jaký je vývoj v této oblasti, i zda přibývá marketingově orientovaných podniků. Samozřejmostí je srovnání situace v podnicích působících na různě velkých trzích.

Pokračovat ve čtení

Jaro 2015 – Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.