Podzim 2015 – Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

B2B marketing v ČR a SR – (ne)překvapivě malé rozdíly

ČR a SR nezapřou společnou minulost ani v B2B marketingu. Podniky v obou zemích přistupují k této oblasti velmi podobně. Marketingově řízených B2B firem, tedy takových, kde k marketingu přistupují systematicky a marketing má vliv na celofiremní strategii, je v rámci obou zemí cca 40 %. Naopak, firem, kde marketing hraje minoritní roli je zhruba třetina.

Pokračovat ve čtení

Jaro 2015 – Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

Rusko-ukrajinská krize a B2B podniky v ČR

V rámci projektu B2B monitor jsme reagovali na poslední vývoj ohledně sankcí uvalených na obchod s Ruskem. B2B podniků v Česku jsme se ptali, nakolik je tato krize ovlivnila. Podobně jako jiné zprávy z odborných diskusí, i tento průzkum potvrdil, že dopad krize není sice dramatický, ale řadu podniků ovlivnil a může se projevit i s delším zpožděním.

Pokračovat ve čtení

Podzim 2014: Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

Výsledky 7. vlny B2B monitoru již brzy

Výsledky 7. vlny B2B monitoru můžete čekat ve dvou vlnách:

1. v druhé polovině května se budeme věnovat marketingovým rozpočtům B2B firem
2. na přelomu května a června podrobně rozebereme téma budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a jejich využití pro obchod a marketing

Pokračovat ve čtení

Jaro 2014: Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.